Home > Sporditurvalisus

Vaimupuude ja mõne füüsilise puudega lapsed võivad olla 5 korda suurema tõenäosusega ohvrid seksuaalsele, füüsilisele ja emotsionaalsele väärkohtlemisele ja kiusamisele.

Üle 50 aasta tagasi asutatud Special Olympics on edukalt kaitsnud oma sihtrühma kuritarvitamise ja hooletusse jätmise eest. Spordi turvalisuse teadvustamine on oluline, et iga inimene saaks nautida spordiga tegelemist ja see oleks rõõmupakkuv. Sportimine peab toimuma turvalises keskkonnas. Sporditurvalisuse tagamisel on oluline roll kõigil osapooltel: spordijuhtidel, koolijuhtidel, treeneritel ja lapsevanematel. Turvalist sportimiskeskkonda saab kindlustada üheskoos pingutades, märgates ja reageerides.  

Eriolümpia Eesti Ühendus koondab, tõlgib, loob abistavaid materjale teavitus-ja ennetustööks ning juhtumite märkamisel nendele reageerimiseks. Uuendame pidevalt infot ja materjale. Osaleme Erasmus+ spordi turvalisuse projektis, et 2022-2024 välja töötada sporditurvalisuse mudel ja koolitusprogramm, mida võivad kasutada ka teised eriolümpia programmid.

„Kuidas märgata ja aidata abivajavat või hädaohus olevat last?“

Kuhu pöörduda?

Nõu ja abi küsimiseks võib pöörduda EADSE (Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA) poole telefonil 372 682 5985 või kirjutada info@antidoping.ee. Kui tekib kahtlus, et laps võib abi vajada, sest laps ei pruugi väärkohtlemisest esialgu aru saada või ei julge ta sellest rääkida, tasub helistada numbril 116 111. Hädaohu korral pöörduda politseisse 112.

Euroopas langeb umbes üks laps viiest seksuaalse vägivalla ohvriks.

  • Seksuaalset väärkohtlemist tuleb ette ka spordis.
  • Lastel on raske juhtunust rääkida.
  • Täiskasvanud peavad selle vaikuse murdma.

Lisainfo: www.lasteabi.ee;

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/lastekaitse/lastemaja

Sporditurvalisuse kontaktisik Eriolümpias on Marina Paddar.

Projekti tegevuskava 2023 a.

Juhtgrupi koosolekud, regulaarselt
Sporditurvalisuse koolitusTallinna Tondi Kool25. aprill
Spordi turvalisus ja looduslaagerSaaremaa7.-9. august
Eriolümpia treenerite seminar, sh sporditurvalisusHaapsalu10.-11. august
Täiskasvanud sportlaste laager, sh sporditurvalisusMammaste27.-31. august
Euroopa töögrupi koosolekTallinn5.-7. september
Sporditurvalisuse koolitus PorkunisPorkuni25. oktoober
Perefoorum Lõuna-EestiTartu26. oktoober
Perefoorum Põhja-EestiTallinn27. oktoober
Juhtgrupi koosolekTsunft, Tallinn22. november