Home > Meist/ About us > Koordinaatorid ja isikuandmete töötleja

Spordialade koordinaatorid:

Spordialade koordinaator valdab oma spordiala reeglistikku, nõustab, abistab võistluste korraldamisel, koostöös spordidirektoriga loob ja arendab koostöösidemeid spordialaliitudega.

Isikuandmete töötleja

Väikesportlaste- ja pereprogrammi koordinaator:

  • Janne Laanes

Ühendava (unified) spordi koordinaator:

  • Meelike Terasmaa