Home > Meist/ About us > Ühendav Sport

Eriolümpia Ühendav (ingl k Unified) Sport® on unikaalne sportlik koostöövorm, mis ühendab eriolümpia sportlasi ja partnereid. Partner on sportlane, kellel pole intellektipuuet ja kes aktiivselt osaleb koos eriolümpia sportlasega lõbusas, positiivseid emotsioone pakkuvas mõtestatud treeningprotsessis ning võistlustel. Ühised sportlikud kogemused lähendavad inimesi, läbi suhtluse spordis, eemaldatakse “tõkked” ja tekitatakse vastastikust mõistmist ja tunnustust soosiv õhkkond. Osalemine Ühendavas Spordis viib uute sõprussidemeteni, tõstab intellektipuudega sportlaste enesehinnangut ning annab motivatsiooni regulaarseteks treeninguteks. Partneritel arendab selline koostöövorm aga hoolivust, sallivust, koostööoskusi- olulisi jooni igapäevases elus. On tõestatud, et Ühendatud Sport aitab mõlemapoolselt vähendada käitumisprobleeme, eriolümpia sportlastel arendada vajalikke sotsiaalseid oskusi ja lõimida ühiskonda. Programm annab kestva positiivse mõju kõikidele, kes selles osalevad.

Programmi iseloomustavaks motoks võiks olla: “Pea meeles – me kõik oleme rohkem sarnased kui erinevad”.

Ühendava spordiga tegelevatel sportlastel on võimalik osaleda erinevatel Eriolümpia võistlustel Euroopas ja maailmas.

Eestis on esimesed sammud Ühendavas Spordis tehtud jalgpallis ja korvpallis. Lähiaastatel soovime oma tegevust oluliselt intensiivistada ja otsime selleks koostööpartnereid.

Unified spordi arendamiseks oleme saanud projektitoetust Kim Samueli ja Kim Samueli perefondist.

Vaata lisaks:

Ühendava spordi erinevad mudelid

SO reeglid – Ühendav Sport

Saalihokivideo:

Suur korvpalliõhtu: