Home > Uudised > Ühendava spordi ideekonkurss

EO Eesti Ühendus kuulutas välja ideekonkursi ühendava spordi edendamiseks. Kuni 20. septembrini ootame projektitaotlusi ja parimad ideed teeme teoks.

Projekti eesmärk: Toetada ühendavate spordisündmuste toimumist. Seeläbi lõimida intellektipuudega sportlasi spordiklubidesse või treeninggruppide juurde, pakkuda tavalistele liikumisharrastuse või spordiga tegelejatele uut vaadet või väljundit, luua juurde heategevuslik mõõde, anda kogemusi treeneritele ja juhendajatele suhtluseks erivajadusega inimestega.

Eriolümpia Ühendav (ingl k Unified) Sport® on unikaalne sportlik koostöövorm, mis ühendab eriolümpia sportlasi ja partnereid. Partner on sportlane, kellel pole intellektipuuet ja kes aktiivselt osaleb koos eriolümpia sportlasega lõbusas, positiivseid emotsioone pakkuvas mõtestatud treeningprotsessis ning võistlustel. Vaata lisa: https://eeo.ee/organisatsioon/uhendav-ingl-k-unified-sport/

Projekti kestus: 20. sept-15. dets 2019

Projekti teostus: ideekonkursi võitjad esitavad läbiviimise arve EO Eesti Ühendusele või EO Eesti Ühendus katab arvete alusel kulud.

Abikõlbulikud kulud: spordisaali või paiga rent, spordivahendid, auhinnad, toitlustamine, postikulud, transpordikulu, muud kulud-vajadusel palume põhjendada.

Taotluse vormid on saadetud liikmetele ja need on leitavad ka siit