Home > Uudised > Sporditurvalisuse koolitus Tallinna Tondi koolis

Safeguarding töögrupil ehk spordi turvalisuse töögrupil õnnestus teha esimene ja väga suur koolitus Tallinna Tondi koolis. Kuna osalejateks olid kõik õpetajad ja abiõpetajad, siis oli meid terve auditooriumitäis. Teemad olid järgnevad:
o Eriolümpia, Tallinna Tondi Kool, koostöö, sporditurvalisus, miks ja kuidas?
o Lapse ja noore heaolu Eestis;
o Abivajav laps ja hädaohusolev laps, teavitamise teekonnad;
o Väärkohtlemise liigid (emotsionaalne, füüsiline, hooletusse jätmine; praktiliste näidete ja kaasuste abil selgitamine);
o Seksuaalne väärkohtlemine ja Lastemaja.
o Mis on Lastemaja?
o Väärkohtlemise kahtlus, märgid ja teavitamine. Mis saab edasi pärast teavitust?
o Võimalikud tööriistad ja nende tutvustamine (Murebaromeeter, Sensoa lipusüsteem, „Minu keha ja turvalisus“)
o Juhtnöörid, kuidas käituda
o Koostöö vanematega ja võrgustikuga
o rühmatöö erinevatest juhtumitest koolis
Läbivalt tõime praktilisi näiteid ja umbkaudselt kaasuseid, et teemat koolipersonalile lähemale tuua. Rääkisime ka sobivast käitumisest töötaja vaatest, ehk toetasime lapsi ja töötajaid.
Koolitajad Karen-Pauliin Konks, Marta Rohtla, Merit Korbe, Lilia Tkatš, Tiina Möll, Marina Paddar. Koolituse teemad valisime koostöös Sotsiaalkindlustusameti ja laste heaolu osakonnaga ning Erasmus projekti Sporditurvalisus nr 887119709 kaasabil.