Home > Uudised > Porkuni õpetajad said koolituse sporditurvalisusest
Koolitajad koos Porkuni Kooli direktoriga

25. oktoobril koolitasime Porkuni Kooli 50 töötajat sporditurvalisuse teemal. Koolituse nimetus on kooli direktori sõnul eksitav, sest mõni õpetaja küsis, kas peab koolitusele tulema dressides!?! Tegelikkuses oli koolitus põnev ja saime head tagasisidet.
Koolitajad Eriolümpia Eesti Ühendus, Sotsiaalkindlustusamet.
Tõime praktilisi näiteid ja umbkaudselt kaasuseid, et teemat koolipersonalile lähemale tuua. Rääkisime ka sobivast käitumisest töötaja vaatest, ehk toetasime lapsi ja töötajaid.
• Eriolümpia, Porkuni Kool, koostöö, sporditurvalisus, miks ja kuidas? Tiina Möll
• Lapse ja noore heaolu Eestis; SKA
• Abivajav laps ja hädaohusolev laps, teavitamise teekonnad; SKA
• Väärkohtlemise liigid (emotsionaalne, füüsiline, seksuaalne, hooletusse jätmine; praktiliste näidete ja kaasuste abil selgitamine); SKA
• Seksuaalne väärkohtlemine ja Lastemaja (üldine ülevaade tegevustest ja abistamise võimalustest)
• Abivajava lapse märkamine koolis. Rühmatöö. Marina Paddar
Koolitajad Tiina Möll, Karen-Pauliin Konks, Marta Rohtla, Marina Paddar. Koolituse teemad koostöös Sotsiaalkindlustusameti ja laste heaolu osakonnaga ning Erasmus projekti Sporditurvalisus nr 887119709 kaasabil.
Oli põnev päev!