Home > Uudised > Otsime oma meekonda rahvuslikku direktorit!

MTÜ EO Eesti Ühendus on rahvusvahelise eriolümpia organisatsiooni Special Olympics International ametlik esindaja Eestis.

EO Eesti Ühendus otsib oma meeskonda rahvuslikku direktorit, kelle tööülesandeks on ühingu tegevuse arendamine ja välissuhete hoidmine Euroopa ja maailmaorganisatsiooniga

koostöös juhatuse ja spordidirektoriga.

Edukas rahvuslik direktor on hea meeskonnatöötaja, tugev projektide kirjutamises ning nende juhtimises, töötab välja strateegiaid, teeb statistikat. Tal on siiras soov panustada intellektipuudega inimeste sportlikesse tegevustesse ja EO Eesti Ühenduse arengusse.

Nõudmised kandidaadile

Sobiv kandidaat omab kõrgharidust, julgeb võtta vastutust, on täpne ja kohusetundlik. Ta omab head meeskonnatöö oskust ja on koostööaldis. Tal on väga hea eesti- ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas, samuti on tal meediaga suhtlemise oskus/kogemus. Ta teab eriolümpia üldiseid põhimõtteid ja reeglistikku. Tal on valmisolek asuda ennast täiendama. Ta on paindlik tööaja suhtes, valmis ametisõitudeks Eestis ja ka välismaal. Ta on avatud, väga hea suhtlemisoskusega ja positiivse ellusuhtumisega.

Ettevõte pakub

EO Eesti Ühendus pakub sõbralikku ja meeldivat meeskonda, võimalust kaasa rääkida eriolümpia arendamisel ja oma heade ideede elluviimisel, konkurentsivõimelist palka, paindlikku tööaega, põnevaid väljakutseid, rahvusvahelist suhtlemist, koolitusi.

Kandideerimiseks esitada EO Eesti Ühendus juhatusele

* Avaldus koos palgasooviga

* Motivatsioonikiri

* CV

hiljemalt 10.detsembriks 2018 aadressil eojuhatus@kiigemetsakool.ee

Täpsustavad küsimused ja lisainfo: Urmas Paju telefon +372 504 1261 või e-mail urmas.paju@kiigemetsakool.ee

Koduleht: http://www.eeo.ee