Home > Uudised > Noorteliidrite seminar

20.-21. septembrini toimus Tartu lähedal Kure Turismitalus eriolümpia noorte liidrite seminar. Seminari märksõna oli “kaasamine”. Noorteliidri ülesandeks on ühendada intellektipuudega ja puudeta noored, olla noorte häälekandjaks ja kaasajaks oma kooli-, kogukonna- või laiemal tasandil. Esindada eriolümpiat noorte seisukohtadest lähtuvalt jne. Olla muutuste esindaja, kes edendavad võrdsust ja kaasatust. Seminaril oli kokku 7 noort . Koolituse raames saadi ülevaade eriolümpia tegevusest, ühendavast spordist, noorteliidriks olemise olemusest, rollidest, aktiveerimisest, kaasamisest jne. Ühe väga olulise osa moodustas meediakoolitus, mille viis läbi Hannes Hermaküla. Erilist tähelepanu pöörati sellele, kuidas intervjuud anda ja kaamera ees esineda. Täname kõiki, kes seminaril osalesid!