Home > Uudised > Noorteaktiiv on asunud Eestis Eriolümpia-alast teadlikkust looma

Eesti Eriolümpia noorteaktiiv on 2014. aastal moodustatud vabatahtlike grupp, kuhu kuulub noori nii Tallinnast kui Tartumaalt.

2014. aasta detsembris viisid noorteaktiivi liikmed läbi mitu üritust nii Tallinnas kui Tartus, eesmärgiga tõsta noorte teadlikkust Eriolümpia tegemistest ning pakkuda huvilistele võimalust ka ise noorte liidritena Eriolümpias kaasa lüüa ning oma kogukondi tolerantsemaks ja kaasavamaks muuta.

16. detsembril toimus Tallinna Tondi Põhikoolis infotund, kus said kokku erivajadusega ja ilma erivajaduseta noored. Koos õpiti lähemalt tundma Eriolümpiat ning kuulati noorteaktiivi muljeid möödunud septembris Antwerpenis (Belgias) toimunud noorte tippkohtumisest. Lisaks arutati, missuguseid Ühendava Spordi  http://eeo.ee/organisatsioon/uhendav-ingl-k-unified-sport/ tegemisi noored edaspidi näha sooviksid. Ürituse tulemusena loodi Eriolümpia Tallinna noorteaktiiv, millega saavad liituda kõik soovijad. Lisainfot saab Mai-Liis Sõerdilt (MLSoerd@gmail.com, tel 5887 2350).

Tartus toimusid Ülenurme gümnaasiumi noorte, Tartu Maarja kooli ning GaLeRii tantsukooli koostöös nii meisterdamispäev kui tantsutöötuba. Ürituste organiseerijaks oli Ülenurme gümnaasiumis õppiv 17-aastane Elina Gerassimov, kes tegeleb Tartus Ühendava Spordi jalgpallitreeningute läbiviimisega.

Eesti Eriolümpia tänab kõiki, kes noorteürituste ettevalmistamises ja korraldamises abiks olid! Ettevõtmiste suurtoetajaks oli Mattel Children’s Foundation.

Siin on flaier !