Home > Uudised > Liikumisaktiivsuse päev
  • Liikumisaktiivsuse päev toimub 28. oktoobril 2015.a Kiigemetsa Kooli võimlas.

  • Kogunemine kell 10.30-10.55.

  • Päeva algus ja avamine kell 11.00.

  • Liikumisaktiivsuse päev on mõeldud toimetulekuklassides õppivatele õpilastele.

  • Igast koolist on oodatud osalema 6 õpilast.

   1. Ülesannete süsteem

   • Ratastooli slaalom – laps sõidab ratastooliga ümber maha asetatud kurikate edasi ca 6 m ja tagasi.

   • Kurika transport – laps sõidab ratastooliga taburetini, mille peale on asetatud kurikas, võtab selle oma kätte ja viib selle ratastooliga teise tabureti peale. Seejärel sõidab tagasi.

   • Täpsusvise – laps viskab „oda“ läbi võimlemisrõnga. Igal lapsel 2 viset.

   • Tasakaaluraja läbimine – laps kõnnib maha asetatud kahe erineva kõrgusega (kõrgem 16 cm) tasakaaluraja peal edasi ja tagasi ca 3 m.

   • Esemete viskamine vastava kujuga nõusse – laps tunneb ära eseme kuju (2x ümar, 2x kandiline) ja viskab selle sama kujuga nõusse.

   • Harjutused õlavöötmele ja alakehale – laps on kõhuli võimlemispingil ning tõmbab ennast käte abil edasi, tagasi tulles istub laps pingil ja liigub jalgade abil edasi.

   • Bowling – laps veeretab palliga maha ca 4 m kaugusel olevad kurikad (8 tk). Igal lapsel 2 katset.

   • Tõkete alt ning läbi tunneli roomamine – laps roomab tõkete alt läbi ca 2m ning lükkab enda ees olevat patja, edasi roomab läbi tunneli ca 3m.

   • Osavuse treenimine näpitsatega – laps kannab näpitsatega erinevaid esemeid ühest punktist teise, vahemaa ca 6m.

   • Erinevad peenmotoorika mängud.