Home > Uudised > Juhatuse kokkusaamine Pühajärvel

19. jaanuaril toimus juhatusel koos töötajatega sisutihe koosolek, kus pandi paika 2024. aasta strateegia, vaadati üle ka mitmed teised olulised dokumendid ning arutleti erinevate aktuaalsete teemade üle.