Home > Uudised > Rahvusvaheline noorteliidrite seminar

31. juulist- 3. augustini toimus rahvusvaheline noorteliidrite laager, mis viidi läbi Võrumaal. Meid võõrustas Pähni külalistemaja. Seminaril osalesid noorteliidrid ja mentorid Eestist, Soomest ja Leedust. Külalislektorina viibis seminaril ka eriolümpia euroopa/ euraasia esindaja Jenni Häkkinen. Esimesel päeval õppisime üksteist tundma, saime teada, mida tähendab noorteliidriks olemine ja milliseid oskusi on ühel liidril vaja. Õhtut nautisime lõkke ja uhke tuleshow saatel. Rahvusvahelise noorteliidrite laagri teine päev möödus meeleolukalt. Päeva alustasime hommikuvõimlemisega, Hannes Hermaküla tegi meile meediakoolituse ja kõik said harjutada enese tutvustamist kaamera ees. Pärastlõunal matkasime Luhasoo õpperajal ning tutvusime Rõuge vaatamisväärsustega. Õhtul tutvusime osalevate riikide kultuuridega ja Eesti rahvusmuusikat ja tantse viis läbi kohaliku kultuuri ekspert Kadri G Laube. Kolmandal päeval jätkasime meediakoolitusega, pannes kõiki proovile intervjuude andmisega. Seejärel toimus projektide planeerimine, kus iga meeskond koostas oma projekti tutvustuse, mida hiljem ka esitleti. Samuti jalutasime kohalikul matkarajal ja külastasime ka RMK maja, kus saime uusi teadmisi sealse looduse ja ajaloo kohta. Laagri viimane ja neljas päev algas viktoriiniga, millele järgnes inspireeriv ettekanne Marek Moreli poolt. Seejärel tagasisidestasime toimunud üritust ning tänasime kõiki osalejaid! Laager oli väga edukas!