Home > Meie organisatsioon > Väikesportlaste- ja perede programm

Väikesportlaste programm on mänguline spordiprogramm intellektipuudega lastele 2-7 elu-aastani. Mängulises vormis läbiviidavad sportlikud tegevused soodustavad laste vaimset arengut, arendavad liigutuste koordinatsiooni, osavust, tasakaalu ja teisi motoorseid oskusi ning sotsiaalset arengut. Üks programmi tsükkel koosneb 8- nädalasest erinevate liigutusvilumuste arendamisest ja selleks on Eriolümpia väljatöötanud soovitusliku harjutusvara. Programm valmistab neid ette kaheksandast elu-aastast treenima ja võistlema juba Eriolümpia võistlustel. Eesti Eriolümpia alustas programmi käivitamist 2013 a. septembris.

2013- 2014 a. on programmiga liitunud järgmised lasteaiad:

 • Lasteaed Nukitsamees Tartus
 • Lasteaed Pääsupesa Tartus
 • Tartu Maarja Kooli lasteaed
 • Põlva Roosi Kooli Lasteaed

2014-2015 a. on programmiga liitunud järgmised lasteaiad:

 • Lasteaed Nukitsamees Tartus
 • Lasteaed Pääsupesa Tartus
 • Põlva Roosi Kooli Lasteaed
 • Jaagu Lasteaed Põhikool Viljandimaal
 • Männikäbi Lasteaed Tallinnas
 • Lasteaed Sõleke Võrus

2015-2016 a. on programmiga liitunud järgmised lasteaiad:

 • Lasteaed Nukitsamees Tartus
 • Lasteaed Pääsupesa Tartus
 • Põlva Roosi Kooli Lasteaed
 • Jaagu Lasteaed Põhikool Viljandimaal
 • Männikäbi Lasteaed Tallinnas
 • Lasteaed Sõleke Võrus
 • Tartu treeninggrupp
 • Tallinna treeninggrupp

2017a. osalevad programmis:

 • Lasteaed Nukitsamees Tartus
 • Põlva Roosi Kooli Lasteaed
 • Jaagu Lasteaed Põhikool Viljandimaal
 • Lasteaed Sõleke Võrus
 • Porkuni Kool
 • Maarja Kooli Lasteaed
 • Tartu treeninggrupp
 • Tallinna treeninggrupp

2018a. osalevad programmis:

 • Põlva Roosi Kooli lasteaed
 • Jaagu Lasteaed Põhikool Viljandimaal
 • Õunakese lasteaed Tallinnas
 • Rõõmupesa lasteaed Tartus
 • Tartu treeninggrupp
 • Tallinna 2 treeninggruppi
 • Võru treeninggrupp
 • Tartu Kroonuaia Kool

2015 a. septembris alustasid tööd treeninggrupid Tallinnas ja Tartus, kus treeningud toimuvad aastaringselt kord nädalas.

Infovoldik  Voldik vaikesportlased

Väikesportlaste programmi harjutusvara on kättesaadav siit Väikesportlaste harjutused ja siit vaikesportlaste-programmi-harjutusvara-2017

Väikesportlaste programmi ettekanne perefoorumil 23.10.2015 väikesportlaste programm

Väikesportlaste trenni tutvustav  Tallinna väikesportlaste trenni 2016/2017 hooaega kokkuvõttev trennivideo.
Video: Tomvar Films / Toomas Vardja
Muusika: “Lotte laul” /Sven Grünberg

Väikesportlaste programmi pildivideo